Структура

Име

Длъжност

Атанаска Дончева Иванова

Директор

Генко Добрев Добрев

Начален учител

Светлана Динкова Велчева

Начален учител и учител по музика

Звезделина  Тенчева  Колева

Учител  в   ЦДО

Тоска Недкова Димитрова

Учител по Математика и Информационни технологии

Пенка Атанасова Найденова

Учител по БЕЛ и Изобразително изкуство

Славея Атанасова Пенева

Учител по Английски език, Биология и здравно образование, Химия и ООС,

ФВС

Елена Запрянова Петкова

Учител  в ЦДО,

Учител по История и цивилизации, География и  икономика

Марин Петков Манолов

Главен счетоводител

Валентина Георгиева Петкова
Ангел Панев Петков

Помощен персонал

огняр

Георги Радев Георгиев

Шофьор на автобус

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти