Структура

Име

Длъжност

Петкана Илиева Добрева

Директор

Генко Добрев Добрев

Старши начален учител с физическо възпитание и спорт

Светлана Динкова Велчева

Старши начален учител и учител по музика

Звезделина  Тенчева  Колева

Учител  в   ЦДО

Тоска Недкова Димитрова

Учител по Математика и Информационни технологии

Атанаска Дончева Иванова

Старши учител по БЕЛ и Изобразително изкуство

Славея Атанасова Пенева

Старши учител по Английски език, Биология и здравно образование, Химия и ООС,

ФВС

Елена Запрянова Петкова

Старши учител  в ЦДО,

Учител по История и цивилизации, География и  икономика

Марин Петков Манолов

Главен счетоводител

Валентина Георгиева Петкова

Димитър Делчев Тенчев

Снежана Стоянова Димитрова

Чистач-хигиенист

Огняр/Чистач-хигиенист

Образователен медиатор

Георги Радев Георгиев

Петруша Николова Тунчева

Шофьор на автобус

Фелдшер

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти