Контакти

адрес: улица 6-та №2, ОУ „Любен Каравелов” с. Бяла река
община Първомай, област Пловдив

 

тел./факс: 03166-22-60

пощенски код: 4285

e-mail: info-1602308@edu.mon.bg 

 

 

 

 

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти