Обществен съвет

Име Представител на: Е-mail Телефон Година на включване Статус
Атанаска Ангелова - председател родители ou_b.reka@abv.bg 03166-22-60 2016 титуляр
Димитър Димитров - член финансиращ орган ou_b.reka@abv.bg 0897822991 2019 титуляр
Добринка Димова - член родители   03166-22-60 2016 титуляр
Станка Ганчева Атанасова - член родители ou_b.reka@abv.bg 031662260 2018 заместник

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти