Седмичен график

Седмичен график на часовете за учебната 2018/2019г - I срок

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти