Административни услуги

Информация за приемане и преместване на ученици, тук

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование, тук

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава, тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи, тук

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти